Buitenploeg: lente-opmaak terreinen

Het weer is niet altijd ideaal geweest, maar de opkomst en de werklust van de buitenploeg zeker wel!

Hierdoor ligt de opmaak van de terreinen zeker op schema en verwachten we dat er altijd (voor) 1 april buiten vrij getennist kan worden.
De exacte datum zal helemaal bepaald worden door het weer, maar vanaf het moment dat de netten op de terreinen gehangen zijn en de online terreinreservatie geactiveerd is, kan er weer getennist worden.


De algemene corona-maatregelen waarmee we vorig seizoen geëindigd zijn, zijn hierbij nog steeds van toepassing.


Gelieve de eerste weken extra zorg te dragen voor onze terreinen: deze moeten zich nog wat ‘zetten’ en zijn dus nog kwetsbaar. De eerste weken moet het glijden vermeden worden. Als er een putje wordt gevormd, moet dit meteen even gedicht worden. Deze voorzichtigheid zal alleen maar ten goede komen voor de motivatie van onze buitenploeg en het spelplezier van al onze leden!


Ondanks de gedwongen sluiting van de kantine, willen we onze leden ook de kans geven om na het verstrijken van het daglicht nog te kunnen tennissen. Hiervoor moet wel steeds een vrijwilliger of bestuurslid ter plaatse komen, dus het is niet helemaal vanzelfsprekend.


Om dit vlot te laten verlopen: zorg dat er tijdig gereserveerd is en respecteer ook het einduur van uw reservatie. Langer doorspelen ‘omdat er toch iemand in de kantine is’, is voorlopig helaas nog geen optie.


Gelieve ook het meest efficiënte verbruik van onze verlichting na te streven: reserveer bij kunstlicht de terreinen die in eenzelfde blok liggen.