Opleidingsplan

Doelstellingen korte termijn:

Een competitieve sportieve speler/speelster op het tennisveld te krijgen die respect heeft voor de tegenstander en weet dat fairplay hoog in het vaandel van TC Kaulille staat.

Het aantal leden trachten te behouden en zelfs uit te breiden dit door tennis uit te dragen als een voorbeeld sport binnen de gemeente.

Streven naar een goede mix tussen jeugd en oudere spelers van alle leeftijden en zowel mannen als vrouwen.

Tennislessen aanbieden in alle kleuren zodat een jeugdlid van 2,5 jaar tot 18 jaar tennis kan spelen op zijn of haar niveau.

Een accommodatie die meegroeit met de vraag van de spelers.

Spelers en speelsters mee laten doen onder begeleiding aan interclub, tornooien en kidstoeren.

Zo veel mogelijk deelnames aan tornooien kidstoeren organiseren

Doelstelling om ieder seizoen minstens evenveel interclubploegen aan te laten treden als het jaar ervoor.

Zoveel mogelijk participatie van kinderen aan Jeugdtenniskampen

Uitbreiden van het trainersteam met een trainer met ervaring op Tour 1 niveau

Doelstellingen lange termijn (2022 – 2026)

Een hoge notering van een aantal kinderen in kindertoer handhaven.

Een brede groep Oranje/groen/-12 jarige spelers succesvol competitie laten spelen.

Meer kinderen aanzetten tot BVT (begeleid vrij tennissen). Kinderen hebben ondertussen een groep chat via whatsapp om mekaar uit te nodigen om vrij te gaan tennissen.

Uitbouwen van groepen trainers per kleur met elk een specifieke taken.

Het aantal trainers op niveau houden door hen te stimuleren vervolgopleidingen te volgen bij Tennis Vlaanderen. (aanwezigheid van meerdere trainers op de TV kaderdagen)

Een gezond financieel beleid te voeren zodat de club al de uitdagingen als opportuniteiten kan aangaan (door sponsors en betalende activiteiten te organiseren).